กลุ่มอำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 3 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ https://www.dir.skn3.net/ Wed, 14 May 2014 16:05:05 ขอเชิญสมัครสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา https://www.dir.skn3.net//?name=news&file=readnews&id=7 https://www.dir.skn3.net//https://www.dir.skn3.net//icon/news_1359689022.jpg

ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสมัครสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1359689022
ขอเชิญประชุมกรรมการดำเนินงานของสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา https://www.dir.skn3.net//?name=news&file=readnews&id=6 https://www.dir.skn3.net//https://www.dir.skn3.net//icon/news_1359098848.jpg

ขอเชิญประชุมกรรมการดำเนินงานของสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2556

1359098848