ชื่อ - นามสกุล :นายพุฒวงศ์สิริ ไชยยศ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่หลัก :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :